Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ 03-07-2020 ΕΩΣ 31-12-2021

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print