Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση της διαμονής της Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και του επιτελείου της, κατά την επίσκεψής τους στην πόλη της Δράμας για το πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελευθερίων 2021», συνολικής δαπάνης 1.497,25 € με το Φ.Π.Α. (1.325,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
image_print