Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011
image_print