ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ