Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ. Α.)»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print