Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ του ΝΠ Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print