Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης του ανελκυστήρα του 5ου Γυμνασίου

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021
image_print