Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση έργου: Κατασκευή βάσεων παιχνιδιών – δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών ΤΚ Καλλιφύτου

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
image_print