Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για επισκευή των φωτοτυπικών Μηχανημάτων ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων στις εξής Σχολικές Μονάδες: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020
image_print