Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης-υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες1ο -2ο ΕΠΑΛ

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
image_print