Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα 1ο – 2ο -Εσπ. ΕΠΑΛ-ΕΚ, 3ο – 4ο Λύκειο, Μουσικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο και 6ο Γυμνάσιο

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
image_print