Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
image_print