Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών των φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εξής σχολεία: 2ο, 6ο, 12ο, 15ο, 16οΔ.Σ. και για τα εξής Νηπιαγωγεία: 1ο, 5ο, 9ο, 10ο, 14ο, 16ο, 19ο, 22ο, 26ο, Χωριστής, Μυλοποτάμου, και Κουδουνίων

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021
image_print