Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση του έργου : «Συντήρηση και περίφραξη πάρκων ΤΚ Κ. Αγρού» ,8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7336.06 του προϋπολογισμού

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011
image_print