Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print