Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή Δωρεάς και έγκρισης της σύμβασης δωρεάς για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου του γυμνασίου Αρρένων Δράμας με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση του».

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
image_print