Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΜEΓA για ενίσχυση του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print