Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή παραίτησης κας Σ. Κων/δου.-Τροποποίηση της αριθ. 90/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print