Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, κάλυψης τυχόν μη επιλέξιμου προϋπολογισμού από ιδίους πόρους και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , στον άξονα προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020
image_print