Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στη ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022
image_print