Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021
image_print