Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ,ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2022

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print