Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση Δημάρχου περί μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021
image_print