Δ/νση Δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
image_print