Δ/νση Δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Τρίτη, 3 Ιούλιος 2018
image_print