Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Τ…………… Ε……….

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
image_print