Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 14-06-2021

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print