Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΟ 16/02/2015 ΕΩΣ 06/07/2015 ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print