Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print