Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.,ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print