Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άρση υποθήκης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της άρσης της υποθήκης, η οποία είχε συσταθεί για τη διασφάλιση της απαίτησης από εισφορά σε χρήμα, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024
image_print