Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
image_print