Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Χρηματοδότηση 30% απο τις μισθοδοσίες προσωπικού ΚΗΦΗ μηνός Μαρτίου της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.307,49 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ03110043

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print