Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Δ’ ανανέωση μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων με αριθμ. 9, 10 & 11 της Δημοτικής Λαχαναγοράς

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print