Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης 2022-2023.Εργασίες απ’ εγκατάστασης Ονειρούπολης .Πολυετής υποχρέωση ποσού 8.680,00€ στο έτος 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print