Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης, υπηρεσίες καθαριότητας. Πολυετής υποχρέωση στο έτος 2023 ποσού 1.745,17€

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print