Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης-Μετακινήσεις- φορτωτικές και απασχόληση γερανού για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση της Ονειρούπολης.Πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 23.560,00€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 11.160,00€

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print