Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print