Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
image_print