Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή ή μη οφειλής α) από το Χ.Κ. 204/2019 (αρχ. Χ.Κ. 461/2007) «Τέλος χρήσης πεζοδρομίου εμπορευμάτων οικ. έτους 2007» και β) από το Χ.Κ. 234/2019 (αρχ. Χ.Κ. 511/2008) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμπορευμάτων οικ. έτους 2008» για τον Καπησίζογλου Αναστάσιο»

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print