Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του Οικ. Έτους 2017 – της κ. Βουλοδήμου Ευαγγελίας.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print