Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για μία θέση ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Δράμας επί θεμάτων ηλεκτρονικών διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων – 2024

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024
image_print