Δημόσια γνωστοποίηση για μία θέση ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Δράμας επί θεμάτων ηλεκτρονικών διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων – 2024