Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2020

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
image_print