Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων της Πράξης “Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων ” Έντάξη πράξης ΟΠΣ5016075 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδον

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print