Οικονομική Επιτροπή

Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών φωτισμού.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
image_print