Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021
image_print