Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023(απόφαση αρ.32/2023 Ο.Ε)

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
image_print