Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022(απόφαση αρ.124/2022 Ο.Ε)

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022
image_print