Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για το έτος 2019- 2020

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print